Arınak Global Lojistik Uluslararası ve Yurtiçi Nakliye

TÜRKMENİSTAN NAKLİYE ARINAK

Türkmenistan nakliye hizmetleri içerisinde sürekli göz önünde bulunan kuruluşumuz, 2011 yılından bu yana lojistik alanında ki çalışmalarını sürdürmekte, gelişen ve değişen teknolojiye odaklı olarak sürekli bilgi güncellemeleri yapabilmektedir. Türkiye-Türkmenistan arasında yapılmış olan ticari anlaşmalar çerçevesinde, karayolu yük taşıma yetki belgesi ile nakliye çalışmaları yapan firmamız, tüm araçlarını cmr sigortası kapsamında hareket ettirmekte, taşıdığımız tüm yükler aynı zamanda sigortalı olarak nakledilmektedir.

Uluslararası karayolu her türlü yük taşımacılığı anlamında nitelikli lojistik faaliyetleri içerisinde bulunan şirketimiz, Türkmenistan nakliyesi hususunda da son derece modern araç filosu, son model tır ve kamyonları, özel eğitime tabi tutulmuş şoförleri ve son derece deneyimli operasyonel ekibi ile kaliteli hizmet anlayışı ile hareket ederek taşımacılık faaliyetlerini kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Araç filomuzda bulunan her türlü yükü taşımaya uygun araçlarımız genellikle son veya yüksek modelli olmakta, kontrol eden sürücülerimiz son derece iyi eğitimlidirler.

türkmenistan nakliye

Türkiye ile Türkmenistan arasında yapılmakta olan komple tır taşımacılığının yanı sıra ayrıca İstanbul Anadolu ve Avrupa yakalarında bulunan son derece modern yapıya sahip depolarından çıkış yapmak suretiyle haftanın belirli günleri organize edilen araçlarımızla Türkmenistan parsiyel nakliye çalışmalarımızda mevcut bulunmaktadır. Parsiyel ve kargo kapsamında bulunan her ebat ve ağırlıktaki yüklerin İstanbul depolarımızdan çıkış yapılarak Türkmenistan’da başta başkent Aşgabat olmak üzere tüm şehirlerine gümrük teslim taşıma işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

TÜRKMENİSTAN LOJİSTİK HİZMETLERİ

Hizmet sektörleri arasında yer alıp ihracat ve ithalata dayalı olarak faaliyet gösteren taşımacılık sektörü günümüzün en yoğun ve hareketli alanlarından biridir. Ülkemiz son yıllarda dışa açılım ile ilgili yaptığı başarılı hamleleri sayesinde lojistik sektörüne önemli katkılar sağlamıştır. Hem üretim alanında hem lojistik alanında kalite düzeyinde de önemli ölçüde artışlar gözlendiğinden özellikle yurt dışından gelen taleplerde aynı oranda artış göstermiştir.

Günümüz itibarı ile ihracat yaptığımız ülke sayısı geçmiş dönemlere kıyasla önemli ölçüde yükselişe geçmiş,  Avrupa ve Asya kıtalarının tüm ülkeleri ile ihracat ağırlıklı ticaret potansiyelini yükselten ülkemiz, Asya ülkeleri arasında yer alıp yıl bazlı verileri geçmiş yıllara kıyasla kat be kat artmış olan Türkmenistan ile de oldukça yoğun ticari ilişkiler içerisine girmiştir. Üretim mamullerimizin neredeyse tüm kalemlerinin ihraç edildiği Türkmenistan’a yapılan sevkiyatlarda lojistik sektörü çalışanlarına önemli görevler düşmektedir.

Türkiye ile Türkmenistan arasında yapılan lojistik çalışmaları genel itibarı ile karayolundan sağlanmakta, sevkiyatı yapılan ürünlerin çoğunluğunun standart yük kapsamında olması bakımından da en fazla görev aracı standart tenteli tırlar olmaktadır. Bu tür yük gruplarının yanı sıra gabari dışı ağır nakliyat yük grupları ile soğuk zincir ürün kapsamında bulunan yük gruplarının da Türkmenistan’a ihraç ediliyor olması, lowbed ve frigo dorse tırlarında bu hat üzerinde önemli çalışmaları olduğunu göstermektedir.

TÜRKMENİSTAN PARSİYEL NAKLİYE HİZMETLERİ

Türkmenistan lojistik çalışmaları kapsamında yapılmakta olan sevkiyatlar çeşitli yöntemler ile sağlanmaktadır. Ülkemiz ile Türkmenistan arasında yapılan yük taşıma organizasyonlarında baş çeken taşıma yöntemi komple tır nakliyesidir. Ancak neredeyse komple tır taşımacılığı oranında talep gören bir diğer taşıma yöntemi ise parsiyel taşımacılıktır. Komple tırı dolduramayacak hatta kargo yükü kapsamında bile değerlendirilebilecek boyutlarda ebat ve ağırlığı bulunan bu tür taşımacılık işlemleri bir çok nakliyeci firma tarafından yapılabilmektedir.

Komple tır nakliyesi kadar talep görüyor olması Türkmenistan çalışan nakliye firmalarının neredeyse tamamının parsiyel nakliye alanına da yönelmesine sebebiyet vermiştir. Türkmenistan’a parsiyel çıkışlar diğer tüm ülkelere olduğu gibi İstanbul’da bulunan parsiyel yükleme depolarından sağlanmaktadır. Yurdumuz genelinde hazır bulunup Türkmenistan’a gönderimi düşünülen kargo veya parsiyel kapsamında bulunan yükler İstanbul depolarına iç nakliye yaptırmak suretiyle getirilmekte, depolarda gereken organizasyon neticesinde taşıma araçlarına yüklenen yükler yine İstanbul gümrüklerinden ihracat gümrük işlemlerinin yapılmasının akabinde yola çıkış yapmaktadır.

türkmenistan nakliye

Türkmenistan parsiyel yükleri komple tır taşımasının aksine varış yapılan şehirlerde adres teslimi değil de gümrük noktalarına teslim edilecek şekilde taşınmaktadır. Parsiyel taşımalarda navlun hesaplamaları taşınacak yükün ebat ve ağırlık bilgisine dayalı olarak yapılmaktadır. Yükün boyutlarının ağırlığa oranının fazla olması durumunda navlun hesaplaması metreküp baz alınarak yapılıyorken ağırlık oranının ebata oranla fazla olması durumunda ise tonaj baz alınarak yapılmaktadır. Parsiyel taşıma fiyatları genellikle sabit şekilde seyrederken istisnai durumlar da değişkenlik gösterebilmektedir. Ülkemizden gönderilen parsiyel kapsamında ki yük grupları ağırlıklı olarak başkent Aşgabat şehrinin gümrük noktalarına sevk ve teslim edilmektedir.

TÜRKMENİSTAN TAŞIMALARINDA KULLANILAN  GÜZERGAHLAR

Uluslararası taşımacılıkta sefer yapan taşıma araçları yükün taşınmakta olduğu ülkeye gidişlerinde genellikle en kestirme ve şartları en uygun olan yol güzergahlarını kullanıp bu güzergahları sürekli olarak tercih etmektedirler. Kimi ülkelere ulaşım alternatifsiz tek yol üzerinden sağlanabiliyorken kim ülkelere ise farklı alternatifi olan yollar kullanılarak sağlanabilmektedir. Türkmenistan taşımacılığında ise iki farklı güzergah tercihi yapılabilmektedir.

Türkiye’den Türkmenistan’a ihracat yük gruplarının nakliyesinde olduğu gibi Türkmenistan’dan ülkemize ithalat yükü taşımalarında kullanılan güzergahlar değişmeksizin sürekli olarak kullanılan güzergahlardan meydana gelmektedir. Ağırlıklı olarak tercih edilen ve kullanılan güzergah İran üzerinden hareket edilmek suretiyle kullanılan güzergah olup bu yol hem taşınan ürünün kısa süre içerisinde teslim noktasına ulaşmasını sağlamak hem de maliyet açısından ekonomik koşullarda servis sağlanmasına olanak tanıdığından sıklıkla tercih edilmektedir. İran üzeri güzergah genellikle ihracat kapsamında bulunan ve İran’dan geçişinde herhangi bir yasal olmayan durumu bulunmayan ürünlerin taşınmasında kullanılmaktadır.

Türkmenistan’a yapılan sevkiyatlarda kullanılmakta olan bir diğer güzergah ise Gürcistan, Azerbaycan üzeri güzergahtır. Bu güzergah süre açısından daha uzun zaman dilimine yayılıyor ve maliyet açısından da masraflı oluyor olsa da İran üzerinden geçişine izin verilmeyen yük gruplarının sevk edilmesi anlamında zaruri olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Bu güzergahta işleyiş karayolu ve roro nakliyesi birleşimi ile gerçekleşmekte olup taşıma yapan araçların Azerbaycan’ın Bakü şehrinden hareket eden roro gemilerine bindirilerek Türkmenistan’ın Türkmenbaşı şehrine bağlı limanlarına ulaşmasını takiben teslim edilecek şehirlere yeniden karayolu ile devam edilmesi şeklinde ilerlenmektedir.

TÜRKMENİSTAN NAKLİYE FİYATLARI

İstanbul Aşkabat00 5.8 USD
İstanbul – Türkmenabat00 6.3 USD
Ankara – Aşkabat00 6.7 USD
İzmir – Aşkabat00 6.5 USD

Uluslararası ilişkiler kapsamında yer alan lojistik sektöründe diğer sektörlerde olmayıp kendi içerisinde kullanılan bir takım terimlere yer verilmektedir. Bu terimlerden biri navlun kelimesidir ki manası taşıma ücreti anlamına gelmektedir. Bir diğer deyişle nakliye ücreti olarakta isimlendirilen navlun yurt dışına yapılan sevkiyatlarda taşınacak ürünün yükleme noktasından alınarak teslim noktasına kadar ulaşmasını kapsayan yolculuk süresince ortaya çıkan masraflar bütününü içeren taşıma bedelinin genel ismidir.

Türkiye’den Türkmenistan’a yapılan yük sevkiyatları ile ilgili navlun ücretleri tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi sabitlenme durumu olmayıp günün şartlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Sevkiyatların çok daha kolay yapılmakta olduğu yaz aylarında düşük seviyelerde bulunan nakliye ücretleri zorluklarla dolu kış şartlarının oluşması ile birlikte yüksek seviyelere tırmanmaktadır. İhracatçı firmalarla belirli periyodları kapsayacak kısa ve uzun vadede devam edeceği belirtilen taşımaların pozisyonuna göre de değişkenlik gösterebilen nakliye fiyatları kısa vadede güncel rakamlar üzerinden şekillenirken uzun vadede teklif edilirken belirtilen tarih aralığı diliminde öngörülen olumsuzluklar tespit edilerek teklifler sunulmaktadır.

Güzergahlar konusuna değindiğimiz bölümde anlattığımız üzere her iki güzergahın kendine göre olumlu ve olumsuz yanlarının olduğundan bahsetmiştik. Taşıma ücretleri konusunda güzergah kullanımında hangi güzergahın daha ekonomik hangi güzergahın ise daha maliyetli olduğu konusunu dile getirmiştik. Navlun ücretleri ile ilgili bilgi geçmek gerekirse örneğin İran üzerinden yapılan sevkiyatlarda ülkemizin herhangi bir noktasından yüklenen bir yükün taşıma ücreti 4.000 usd dolaylarında iken Azerbaycan üzeri güzergahın kullanılması durumunda Gürcistan’da ortaya çıkan masraflar ile Bakü limanında roro gemi ücretinin eklenmesi ile navlun ücreti 5.500 usd seviyelerine çıkmaktadır.

TÜRKİYE- TÜRKMENİSTAN ARASI TRANSİT VARIŞ SÜRELERİ

Üretimi yapılmış bir ürünün üreticiden tüketiciye kadar ulaşımını kapsayan sürece nakliye süreci adını veriyoruz. Tüketici veya kullanıcıya ulaştırılması gereken ürün gruplarının aciliyet durumlarını ele aldığımızda karşımıza farklı taşıma yöntemleri çıkmaktadır. Uluslararası taşımacılıkta sevkiyatın yapılmakta olan ülkenin yakınlık veya uzaklık durumuna göre de şekillenen taşıma yöntemi taraflar arasında belirlenmektedir. Ülkemize yakın mesafede bulunan bir ülkeye çok aciliyeti olmayan bir yükün taşınması işlemleri karayolu üzerinden standart tır ile yapılıyorken, bozulma riski bulunan kullanım süreli ürünlerin taşınması yine karayolundan frigo dorse tır ile sağlanmaktadır.

Türkmenistan ülkemize orta uzaklık derecesinde bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak yapılan sevkiyatlarda normal varış süresi içerisinde ulaştırılması gereken yükler standart taşıma araçları ile ortalama 8-10 günlük süre zarfında teslim noktalarına ulaştırılmaktadır. Kısa süre içerisinde gitmesi gereken ancak normal şartlarda bu sürenin aşılamayacağı durumlarda üretilen çözüm şekli ikinci bir şoförün organize edilmesidir. Yedek şoför ile yapılan sevkiyatlarda bahsettiğimiz standart taşıma süresi yarı yarıya yakın bir kazançla neticelenmekte olup 4-5 günlük bir zaman dilimi içerisinde teslim noktasına ulaşım gerçekleşmiş olur.

Türkiye’den Türkmenistan’a yapılan taşımacılık işlemlerinde kullanılan güzergahta rol sahibidir. İran üzeri gidilen yolda iki sınır kapısı geçiliyor olması ve mesafenin kısa olmasına bağlı olarak transit varış süresi 8-10 gün iken Gürcistan, Azerbaycan üzeri güzergahın kullanılmasında daha fazla sınır kapısı geçişi, mesafenin daha uzun olması ve hem yükleme limanı hem varış limanlarında zorunlu bekleme sürelerinin de eklenmesi ile Türkmenistan şehirlerine varış süresi 12-14 gün aralığına ulaşabilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir