Arınak Global Lojistik Uluslararası ve Yurtiçi Nakliye

Lojistik Nedir

Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir,Son zamanlarda lojistik sektörü Türkiye’ de gelişme gösteren bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda Türkiye lojistik faaliyetler kapsamında önemli bir lokasyonda yer almaktadır. Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında önemli bir aktarma merkezi konumunda yer almaktadır. Lojistik firmalarının arasında yer alan rekabet yalnızca yurt içi olmamakla beraber yurt dışında yer alan firmalarla da olmaktadır.

Lojistik Tanımı

İşletmeler arasında yer alan rekabetin gittikçe lojistik uygulamalar ve tedarik zincirleri taraflı olması işletmeler bakımından lojistiğin önemini de açık bir şekilde göstermektedir. Lojistik, müşteri taleplerinin karşılanması adına bilgilerin, ürün ve hizmetlerin, çıkış noktasından tüketiciye kadar fiziki bir şekilde akışına yönelik planlama yapılması, yürütülmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili faaliyetleri içeren aşamalardan oluşmuş olan bir sistemdir. Lojistik kavramı ilk olarak 1905 yılında askeri bir kavram olarak kullanılmış, personellerin malzeme taşıma, sevkiyat, yenileme, bakım ve tedarik ihtiyaçlarının karşılanması adına kullanılmıştır.

Lojistikte Taşımacılığın Önemi

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar taşımacılığın önemi gittikçe artış göstererek devam etmiştir. Taşımacılık, hayatımızın tüm alanlarında karşımıza çıkmakta, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve dünyada yaşanan küreselleşmeyle beraber önemi daha çok hissedilmeye başlamıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde üretilen ürünler, taşımacılık sayesinde herhangi bir noktaya ulaştırılmakta ve tüketimi sağlanmaktadır.

Çevrede görülen hemen hemen her varlık taşımacılık faaliyetlerinin bir sonucu şeklinde ifade edilebilir. Hayatımızda bu kadar etkili şekilde var olan taşımacılık unsuru denetimi yapılarak geliştirilip üzerinde önemli bir şekilde durulması gereken bir faaliyet alanı olmaktadır. Taşımacılık faaliyetleri kapsamında karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılıkları yer almaktadır. Bir noktadan başka bir noktaya taşınacak olan yükler, belirli hususlar doğrultusunda planlamalar yapılarak taşımacılık türü belirlenmektedir. Bu doğrultuda nakliye süreçleri sürdürülmektedir.

Karayolu Taşımacılığı

Karayolu taşımacılığı dünyada ve Türkiye’ de yaygın bir şekilde kullanılan taşımacılık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Esnek bir taşımacılık imkanı sunan karayolu taşımacılığı, diğer taşımacılık türlerine oranla dünyanın çeşitli yerlerinde yük taşımacılığı hususunda kara yoluna ciddi bir talebin olması ve devamlı olarak artış göstermesi de görülmektedir.

image 77

Karayolu taşımacılığı faaliyetlerini yürüten bir firmanın Pazar yerlerinde yer alması ve operasyon maliyetleri diğer taşımacılık türlerine oranla minimum bir yatırım ile yapılması açısından da karayolları genel olarak tercih edilen bir taşımacılık türü olmaktadır. Dünya genelinin tüm yerine erişebilme imkanına sahip, kapıdan kapıya taşımacılık imkanı sunan tek taşıma türü olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda karayolu taşımacılığı hızlı ve güvenli bir taşımacılık imkanı sunmakla beraber, uygun maliyetli bir taşımacılık türü olmaktadır.

Karayolu taşımacılığı ile aynı güzergah üzerinde yer alan birçok alıcıya yükler ulaştırılabilmektedir. Bu anlamda lojistik sektöründe sıklıkla talep edilen parsiyel nakliye hizmetleri açısından da önemli bir taşımacılık türü olmaktadır. Az sayıdaki yüklerin taşımacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü parsiyel nakliye hizmetlerinde, karayolu taşımacılığı hizmetleri ile birçok alıcıya ait yükler kapıdan kapıya teslimat şekliyle ulaştırılmaktadır. Bu anlamda da karayolu taşımacılığı önemli bir avantaj sunmaktadır.

Denizyolu Taşımacılığı

Lojistik sektöründe önemli bir taşımacılık türü de denizyolu taşımacılığıdır. Lojistik faaliyetlerin birçoğu denizyolu aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ticari ürünler denizyolu taşımacılığı kapsamında bütün varlıklar gemiler aracılığı ile veya kapalı konteynerler ile taşımacılığının yapıldığı bir tür taşımacılık türü olmaktadır. Denizyolu taşımacılığının sunmuş olduğu minimum maliyet avantajı nedeniyle uluslararası ticaret kapsamında daha çok tercih sebebi olmaktadır.

Türkiye’ de ve dünya genelinde birçok ülke, ithalat alanının önemli bir kısmını oluşturan ürün ve araç taşımacılığı kapsamında denizyolu tercih edilmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum nedeni ile üç tarafı denizler ile çevrili olması, stratejik önemi olan suyollarının yer alması Türkiye’ de denizyolu taşımacılığının öneminin artmasına neden olmuştur. Günümüzde Türkiye’ de denizyoluyla ulaşım dünya standartları düzeyine ulaşma hususunda zorluk yaşasa da limanlarda oluşan trafik önemli derecede artış göstermektedir. Türkiye, ithalat ürünlerinin önemli bir kısmının boşaltıldığı İstanbul Limanı’na sahip olmakla beraber, ticari yüklerin taşımacılığında önemli kapıları arasında yer alan İzmir Limanı’na sahiptir.

Denizyolu taşımacılığı ile diğer taşımacılık türleriyle taşınması mümkün olmayan yüklerin taşımacılık faaliyetleri yürütülebilmektedir. Tehlikeli maddeler güvenli bir şekilde alıcılara ulaştırılmaktadır. Nakliye fiyatları açsından da oldukça avantajlı bir taşımacılık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Her türlü yükler uygun maliyetle güvenli bir şekilde alıcılarına ulaştırılmaktadır. Denizyolu taşımacılığında sıklıkla konteynerler kullanılmaktadır. Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan konteynerler aracılığı ile yüklerin güvenli olarak nakliyesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda parsiyel nakliye hizmetleri kapsamında aynı konteyner içerisinde birçok alıcıya sahip yükler taşımacılık faaliyetleri yürütülmektedir. Bu anlamda da az sayıda olan yükler, uygun maliyetle istenilen noktalara denizyolu taşımacılığı ile ulaştırılmaktadır.

Havayolu Taşımacılığı

Havayolu taşımacılığı, hava araçları ile yüklerin bir noktadan başka bir noktaya nakliyesinin gerçekleştirildiği bir taşımacılık türü olarak ifade edilebilir. Havayolu taşımacılığı oldukça hızlı bir taşımacılık imkanı sunmaktadır. Bu anlamda lojistik sektöründe tercih edilen bir taşımacılık türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle acil bir şekilde ulaştırılması gereken evrakların ya da ürünlerin, hızlı bir şekilde alıcılara ulaştırılmasına imkan tanımaktadır. Havayolu taşımacılığı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında önemli bir büyüme göstermiş, sağlamış olduğu sosyal ve ekonomik fırsatlarla çağdaş hayatın vazgeçilmez bir unsuru durumuna gelmiştir.

Havayolları taşımacılığı, diğer taşımacılık türlerine oranla geç başlamış fakat hızlı bir şekilde gelişme gösteren bir sektör olmuştur. Havayolu taşımacılığı zaman konusunda da oldukça tasarruf sağlamaktadır. Ancak nakliye fiyatları konusunda havayolu taşımacılığı diğer taşımacılık türlerine göre yüksek maliyetler oluşturmaktadır. Sahip olduğu avantajları sayesinde lojistik sektöründe sıklıkla tercih edilen bir taşımacılık türü olmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

image 55